نشریه کفش تبریز

نشریه تخصصی ، اطلاع رسانی ، خبری ، تحلیلی و آموزشی

نشریه کفش تبریز شماره ۲۸ تیر ۱۳۹۴
مدیر عامل SDC در گفت و گو با مجله کفش تبریز
عضویت در خبرنامه‌ی وب‌سایت